Umowa deweloperska na co uważać?

Dokładna weryfikacja umowy deweloperskiej to podstawa, aby uchronić się przed różnymi problemami w niedalekiej przyszłości. Niestety nie brakuje osób nieuczciwych, które żerują na cudzej naiwności lub niewiedzy. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Jeśli ktoś się na nim nie zna, to należy udać się do prawnika, który zweryfikuje poprawność umowy i wskaże na ewentualne zapisy, niekorzystne dla nabywcy. Odbiór mieszkania także powinien zostać przeprowadzony z fachowcem, aby uchronić się przed usterkami i ich naprawą na własny koszt. Zacząć należy od sprawdzenia samego dewelopera, czy jest on godny zaufania, działa legalnie na rynku.

Co należy sprawdzić podczas podpisywania umowy z deweloperem?

Jako że zakup nieruchomości wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów, to kluczowa staje się dokładna analiza umowy deweloperskiej. Trzeba zapoznać się wnikliwe z wszystkimi widniejącymi w niej zapisami. Jest wiele kwestii, na które trzeba zwracać szczególną uwagę podczas podpisywania umowy z deweloperem. Istotne jest, aby znalazły się w niej warunki dotyczące odstąpienia od umowy. Niezgodne z prawem będzie obciążenia klienta kosztami w przypadku wycofania się z podpisanego dokumentu. Jeśli deweloper nie zrealizuje inwestycji w ustalonym terminie lub nie usunie usterek wykrytych podczas odbioru nieruchomości, to druga strona umowy może ją zerwać bez żadnych konsekwencji finansowych. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprawa jest prosta, uznaje się ją za niezawartą, więc klienta nie można obciążyć żadnymi kosztami z tego tytułu. Dopilnować należy również, aby umowa deweloperska była podpisana w formie aktu notarialnego. Nie może zostać zastosowana inna forma umowy w przypadku wprowadzenia do niej zmian lub w celu jej uzupełnienia.

Na co zwracać szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy deweloperskiej?

Bardzo uważać należy na to, aby w umowie deweloperskiej nie znalazły się niedozwolone klauzule umowne. Najlepszym rozwiązaniem będzie wobec tego udanie się z nią do prawnika, który ją dokładnie zweryfikuje. Kolejną kwestią są zapisy nieprecyzyjne, które mogą być interpretowane przez dewelopera na niekorzyść nabywcy nieruchomości. Znakiem ostrzegawczym powinno być dla klienta narzucanie mu przez dewelopera skorzystanie z usług konkretnej kancelarii notarialnej. W umowie deweloperskiej nie mogą pojawić się zapisy dotyczące podwyższenia ceny mieszkania, pozbawienia prawa do odstąpienia od umowy, ograniczenia odpowiedzialności dewelopera, obciążenia nabywcy kosztami wypisów aktów notarialnych. Dokładnie należy zapoznać się z załącznikami, prospektem informacyjnym, opisem lokalu, księgą wieczystą, metrażem i terminami.Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top